Vyskúšajte si 5 minútový online sluchový test od spoločnosti Widex.

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, že mám stratu sluchu?

Žiadne obavy, nie je to nič nezvyčajné ak máme pochybnosti o svojom sluchu.

 

Najjednoduchšou cestou ako sa popasovať s pochybnosťami, je zvládnutie jednoduchého 5-minutového sluchového testu na zistenie prípadnej straty sluchu a podniknutie ďalších krokov.

 

Ste pripravený na cestu k lepšiemu počutiu?

 

PRVÉ KROKY K LEPŠIEMU POČUTIU

Náš online sluchový test umožňuje počutie vysokých a nízkofrekvenčných zvukov.

 

 

 

Frekvenčný test je navrhnutý na testovanie pravého a ľavého ucha.

 

 

Budete vyzvaný na identifikáciu tónov a správ v rôznych frekvenciách, na základe ktorého sa potvrdí Vaša ďalšia návšteva u lekára foniatra alebo nášho audiologického pracovníka.

 

 

Celý test je bezplatný, bezbolestný a potrvá iba 5 minút.

 

AKO POSTUPOVAŤ 

Na online test budete potrebovať hlavové slúchadlá, alebo napr. AirPod-y.

Všetko čo musíte urobiť, je zodpovedanie pár jednoduchých otázok a kontrola počutia cez slúchadlá.

Takto sa dozviete výsledok prípadnej straty sluchu a prípadné ďalšie kroky na riešenie danej situácie. 

VÝSLEDKY TESTU

Uvedené nižšie, môžete nájsť príklady, ako môže vyzerať výsledok Vášho online testu.

Príklad, keď výsledok Vášho testu skončil s výsledkom “dobré počutie”

Príklad, keď výsledok Vášho testu skončil s výsledkom “možná sluchová strata”

 

Čo Vám chýba?

Dôležitá konverzácia s blízkymi. Spev vtákov vonku za oknom.

Na základe Vašich výsledkov, máte ťažkosti s počutím týchto každodenných zvukov.Rozhovory sa Vám zdajú málo zrozumiteľné a hudbu si už nevypočujete s takým nadšením, ako kedysi.

Kde nájdem pomoc na zlepšenie sluchu?

Načúvací aparát Vám pomôže počuť zvuky, ktoré Vám unikajú. Rozhovory budú zrozumiteľnejšie a čistejšie. Hudbu si znova vychutnáte na maximum.

S načúvacím aparátom sa zlepší nielen Váš život, ale aj život Vašich blízkych.

AKO SA DOPRACUJETE K VÁŠMU VÝSLEDKU TESTU?

Výsledok Vášho testu získame kombináciou Vašich odpovedí a samotného sluchového testu.

Odpovede na naše otázky nám pomôžu zistiť, aké máte najväčšie ťažkosti s počutím.

Samotný test nám dáva špecifickú zostavu Vašej straty sluchu.

SÚVISIACI OBSAH

Go to the top